Kisalföldi ASzC Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.
Tel.: 96/427-522
OM: 030728
Felnőttképzési engedélyszám: E-000233/2014
Bankszámlaszám: 10033001-00335766-00000000
Adószám: 15833002-2-08

Iskolánk története


Iskolánk jogelődje a Győri Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás volt.


Itt az első tanév 1937. évi november 1-én kezdődött meg.


Ennek az iskolának az volt a célja, hogy a Győr szabad királyi város környékén lévő, birtokkal rendelkező gazda ifjakat anélkül, hogy az otthon már megszokott gazdasági munkából huzamosabb ideig elvonná, kiváló gazdákká nevelje.
A tanulók két téli féléven át alapos elméleti képzést nyertek azokból az ismeretekből, amelyekre a birtokuk okszerű vezetésénél szükségük volt.


A tanuló november 1-től március 15-ig volt az iskolában, a többi időt szülei gazdaságában, gazdasági munkával tölti el.
Az iskola alsó és felső osztályból állt. A nyári félévek idején a tanári testület a tanulókat havonta ellenőrizte, irányította őket, tanácsokat adott.


Ez az iskola 1948-ban, a nagyobb arányú új iskolapolitikának megfelelő átszervezéssel szűnt meg. Az épület jelenleg is megvan, lakásnak használják.
1948. és 1955. között ezüst- és aranykalászos tanfolyamokon kívül, nem volt más mezőgazdasági szakoktatás Győrben.
1955. szeptemberében a győri 401. sz. "Kossuth Lajos" Ipari Szakmunkásképző Intézetben úgynevezett "vegyes osztály" indult. 17 kisipari kovács tanuló mellett 8 kertész tanuló is járt ebbe az évfolyamba. Ők a kovács tanulókkal azonos közismereti oktatáson vettek részt, azonban a gyakorlati oktatás, az anyagismeret és a szakmai tantárgyak tanítása már a Győri Kertészeti Vállalatnál folyt. Itt kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök-tanárok képezték őket a kertészeti ismeretekre. A Téli Gazdasági Iskola után ez volt az első mezőgazdasági szakoktatási forma Győrben.


Az ezt követő időben a mezőgazdasági tanulók képzése a csornai és fertődi iskolák kihelyezett osztályaként folyt. A kihelyezett osztályok oktatása a SZOT-székházban indult meg, 1962. október 1-én. A termelőszövetkezetek megalakulása, a nagyüzemi mezőgazdasági termelés megszervezése megkövetelte a szakemberképzés meggyorsítását.
1963. március 27-én született döntés egy Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskola megszervezésére és beindítására.
1963. április 1-gyel megalakult az önálló Győri Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet.

Az iskola megalapításával egy időben kellett megteremteni a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az iskola tanügyi épülettel még nem rendelkezett, az oktatás azonban a nehéz körülmények ellenére szeptemberben elkezdődött, a "Németh László" Általános Iskolában, mindig délután.
Az externátusban elhelyezett tanulóknak külön helyiségekben, a Győri Állami Építőipari Vállalat felvonulási épületében biztosították a tanulószobai foglalkozásokat és az étkeztetést.

Az oktatás négy szakmában:

- dísznövénytermesztő és kertépítő,
- zöldségtermelő és hajtató,
- baromfitenyésztő és
- szántóföldi növénytermesztő gépész
szakokon, 13 osztályban folyt.

A szakmunkásképző iskola helykijelölésére és közigazgatási bejárására 1963. október 25.-én 10 órakor került sor. Itt ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele, és ezzel elindult az iskola megépítésének folyamata, melynek eredményeként 1967. augusztusában a 6 tantermes tanügyi épületet átadták rendeltetésének.
1966. október 1-én Kapuváron létesített a Győri Mezőgazdasági Iskola egy szarvasmarha-tenyésztő osztályt.


Az iskola fejlődésének másik fontos eseménye az 1972. május 4.-én, ünnepélyes keretek között átadott - 120 férőhelyes - Diákotthon. A diákotthon-átadás ünnepi keretein belül jelentették be, hogy az iskola a "Veres Péter" nevet veszi fel. Így lett a Győri Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskolából Veres Péter Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet.


A szakminisztérium hozzájárulásával 1976. szeptember 1. óta önálló szakmaként kezdtük oktatni intézetünkben a húsfeldolgozó szakmát.
1978. IX. 1-ével a MÉM intézetünkben szakközépiskolát indított, ezért 1978 óta az intézet neve: Veres Péter Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola.
1990-től beindult az állattenyésztő- és állategészségügyi technikusképzés.
Szintén új szakként indult az általános állattenyésztő szakközépiskola első évfolyama.
Ezzel párhuzamosan megszűnik a kisállattenyésztő szakma oktatása.
Későbbiekben a szarvasmarha-tenyésztő hároméves szakmát általános állattenyésztő szakmává változtatjuk. Ezáltal megvalósul, hogy három szinten képeznek iskolánkban állattenyésztőket /szakmunkás, szakközép, technikus/.

A munkaerőpiac igényeit figyelembe véve oktatott szakmáink jegyzékét tovább bővítettük:

-1993-ban beindítottuk a sütő, 1996-ban a lótenyésztő képzést.
Az 1998/99-es tanévtől kezdődően csak az OKJ képzési jegyzékben szereplő szakmákat tanítunk.
Beindítottuk a mezőgazdasági technikus és dísznövénytermesztő képzést.
Ekkor az iskola neve: Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép- és Szakképző Iskola-ra változott.
Ezzel párhuzamosan az általános állattenyésztő szakközépiskolai szakot - kifutó rendszerben - megszüntettük.
A szakmák és osztályszámok /jelenleg 18 osztály/ növekedése miatt az iskola épülete kicsinek bizonyult.
1999-ben az iskola emelet ráépítéssel újabb tantermekkel bővült.

2020. júliusától iskolánk a Kisalföldi Agrárszakkép Centrum iskolájaként működik. A Szakképzés 4.0 stratégia kereteik között új szakmák indultak iskolánkban.

Szakképzésben a diákok az alábbi szakokat választhatják:

- Gazda (Lovász szakiránnyal)
- Kertész
- Pék
- Pék-cukrász
- Hentes és húskészítmény-készítő

Technikumban

- Mezőgazdasági technikus
- Sütő- és cukrászipari technikus


 

Iskolánk hivatalos neve az utóbbi években:

- 2004  Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
- 2013  Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
- 2014  Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
- 2017  Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
- 2020  Kisalföldi ASzC Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 

Jelenleg oktatott szakmáinkat itt érheti el.

 2020